Brinch Partners DANISH  |  ENGLISH
 
 

Stillinger

Vi arbejder for tiden bl.a. med nedenstående ledige stillinger. Derudover arbejder vi løbende med opgaver, som ikke annonceres. Hvis du har spidskompetencer indenfor ledelse, salg, økonomi eller IT er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende dialog omkring dine muligheder. Vi arbejder aktivt med vores emnebase og vores netværk.IT Business Partner – Finance - Mrk.11.513
VELUX A/S

Som Business Partner vil du blive ansvarlig for samarbejdet med den finansielle globale procesejer for at sikre de forretningsmæssige processer i IT-løsninger i samarbejde med forretningen og IT-partnere. Du bliver nøglepersonen i forhold til at udvikle og supportere processer i SAP og dertilhørende applikationer samt føre idéer og løsninger igennem den samlede proces af både ”plan”, ”build” og ”run” i IT. Du skal sikre et tæt samarbejde med den globale finansorganisation og hjælpe med at sikre koblingen til IT og andre interessenter. VELUX Gruppens finansorganisation har gennemgået en transition fra lokale funktioner til globale funktioner, og arbejdsopgaverne i IT Business Partnering sker nu igennem et tæt samarbejde med Global Process Owners, Group Finance og Financial Shared Service Center.
Læs mere
Senior Financial Controller - Mrk.11.517
DONG A/S

Vil du være en del af en virksomhed i stærk udvikling og som forbereder en børsnotering? Så har vi brug for dig som Senior Financial Controller i Group Financial Processes, hvor du sammen med fire kollegaer er ansvarlig for regnskab og rapportering for koncernselskaberne i DONG Energy. Afdelingen er også ansvarlig for rapportering og forbedring af processer og interne kontroller i relation til regnskabsaflæggelsen i koncernen. Group Financial Processes indgår i Group Accounting, der består af 20 medarbejdere. Afdelingen er en del af vores Group-funktioner, som dækker over Group Support, Group Finance & Services og Group IT. I Group Finance & Services arbejder vi fokuseret på at understøtte hele forretningen og sikre, at virksomheden arbejder som et målrettet og ansvarligt selskab.
Læs mere
HR Manager - Mrk.11.514
DOVISTA

Du får med reference til en direktør i DOVISTA ansvaret for HR funktionen I Danmark, som omfatter selskaberne Rationel, VELFAC og DOVISTA. Derudover får du HR ansvaret for salgsselskaberne i Sverige og Tyskland. Sammen med to medarbejdere skal du vedligeholde og udvikle den danske organisations HR funktion gennem planlægning, implementering og evaluering af medarbejder relationer og HR politikker, programmer, værktøjer og praktikker i forhold til de besluttede forretningsmål. Du skal på det strategiske niveau rådgive, og indgå i samarbejde med den danske ledelse om den organisatoriske udvikling.
Læs mere
Investment Manager - Digital Health Solutions - Mrk.11.516
SEED Capital A/S

Du kommer til at indgå i et effektivt team af Investment Managers hos SEED Capital, hvor dit primære fokus vil være forretningsmuligheder relateret til Digital Health Solutions. Dine arbejdsopgaver vil omfatte scanning af markedet for potentielle investeringsmuligheder, hvor du både er opsøgende og bruger dit netværk aktivt, samtidig med at du håndterer direkte henvendelser fra iværksættere, der søger venturekapital og finansiering til udvikling af deres forretningsideer. Du analyserer og vurderer henvendelserne og indstiller dem du finder relevante, til SEED Capitals investeringskomite.
Læs mere
Servicechef, Fyn - Mrk.11.507
Strandmøllen A/S

Strandmøllen søger en dygtig, engageret og forretningsorienteret servicechef, som ønsker at stå i spidsen for vores tekniske service afdeling. Afdelingen består af et mindre team på kontoret i Ejby samt et hold af serviceteknikere dækkende Danmark og det sydlige Sverige. Afdelingens opgaver går fra udarbejdelse af tilbud og projektering til indkøb, installation, service og vedligehold af tekniske anlæg hos kunderne. Som leder for teknisk service er din opgave at udvikle og optimere området inden for kundeanlæg, installationer og udstyr, herunder at gennemføre mulige effektiviseringer. Du bliver ansvarlig for afdelingens økonomi, herunder at sikre en optimal planlægning og gennemførelse af opgaverne samt at sikre et tæt og effektivt samarbejde med andre dele af organisationen i Danmark og Sverige.
Læs mere
Salgskonsulent - Mrk.11.512
VELFAC

Med reference til Salgschefen for 1-familiehus segmentet får du ansvaret for at vedligeholde og udvikle dit eget distrikt i Københavnsområdet. Du skaber nye, og vedligeholder eksisterende, relationer samt sikrer at VELFAC også fremadrettet er det foretrukne produkt, når tømremestrene efterspørger kundetilpassede kvalitetsvinduer. Derudover sørger du for at kunderne altid oplever en professionel og relevant rådgivning omkring VELFACs brede produktsortiment, som er det mest dækkende på markedet. Du vil drive distriktet i et tæt partnerskab med intern salgs back-up, som sikrer at kunderne får fremsendt tilbud indenfor 24 timer, således at du kan fokusere på salget. Det overordnede mål er at sikre fortsat vækst, samt at VELFAC bevarer sin stærke markedsposition som tømrerens naturlige valg, i forbindelse med renoveringsarbejde og nybyggerier.
Læs mere
Chief Information Security Officer - Mrk.11.505
Leo Pharma

LEO Pharma is facing extensive growth the coming years and we have an exciting strategy for transforming how we provide IT that supports and develops an organization of almost 5.000 employees in more than 60 countries. As Chief Information Security Officer, you set the information security strategic direction, governance framework and compliance initiatives that ensure alignment with business objectives. You develop and drive the information security plan and raise the overall maturity of information security in LEO Pharma. By enforcing continuous improvement across all areas of responsibility, you optimize information security capabilities, processes and technologies.
Læs mere
Junior Projektleder - Mrk.11.508
Theilgaard Mortensen A/S

Du leder udvalgte projekter selvstændigt og har den direkte kundekontakt, bl.a. i.f.m. testforløbet, hvor du fungerer som kundens referencepunkt. Du dækker hele projektet og står for den interne planlægning af moduler og releases, hvor du arbejder tæt sammen med Product Owneren, udviklingsteamet og QA. Du er ansvarlig for daglige scrum-møder og opfølgning på fremdriften ift. dine planer. Det er derfor vigtigt, at du kan sikre et struktureret projektforløb, og at du selvstændigt kan sikre løbende fremdrift i projektet. Du bliver en del af projektafdelingen, hvor der arbejdes ud fra en PRINCE2 tilpasset projektmodel. Du kommer til at arbejde tæt sammen med erfarne og dygtige kollegaer, som vil være tætte sparingspartnere for dig.
Læs mere
Scrum Master / Agile Coach for Financial Planning IT - Mrk.11.501
Nordea

Financial Planning IT supports the transformation to digital banking by building front-running solutions, both for advisors working in Nordea’s branch offices, and for Nordea customers online and on mobile devices. As a Scrum Master/Agile Coach you will be responsible for initially 1-2 scrum teams that focus on developing state-of-the-art online solutions, while working closely together with highly engaged business units. As an agile coach you will also play an important role in transforming our culture to a scaled agile way of working.
Læs mere
Områdechef - Mrk.11.503
Scania Finans

Du bliver ansvarlig for salget af finansierings- og forsikringsløsninger til kunder på Sjælland og Fyn med udgangspunkt fra kontoret i Ishøj. Du arbejder både direkte med kunderne, men i høj grad også med dine kollegaer fra Scania Danmark, der har den direkte kundedialog omkring lastbilerne og andre ydelser. Du har et udpræget fokus på kunderne og på kvalitet i alle leverancer og nyder vekselvirkningen mellem det opsøgende salgsarbejde, som udgør langt størstedelen af jobbet, og det mere administrative arbejde omkring kreditvurdering mm. Du evner både at opbygge nye kunderelationer samt at udvikle allerede bestående relationer, og du prioriterer at være en tilgængelig professionel sparringspartner for dine kollegaer og derigennem understøtte det samlede salg af Scanias produktportefølje.
Læs mere
Senior Financial Controller med ansvar for rådgivning om IFRS - Mrk.11.497
DONG A/S

Som Senior Financial Controller vil du sammen med fire kollegaer være ansvarlig for at fastlægge koncernens regnskabspraksis efter IFRS og fungere som rådgiver for vores øverste ledelse og vores divisioner – bl.a. i forbindelse med forberedelsen af børsnoteringen af koncernen. Afdelingen, Group Financial Controlling er en del af vores Group funktioner, som dækker over Group Support, Group Finance & Services og Group IT. I Group Finance & Services arbejder vi fokuseret på at understøtte hele forretningen og sikre at virksomheden arbejder som et målrettet og ansvarligt selskab.
Læs mere
Økonomichef - Mrk.11.492
Scion DTU

Som Økonomichef får du ansvaret for udarbejdelsen af årsregnskab og den løbende økonomistyring og rapportering. Du bliver leder for en afdeling bestående af 6 dedikerede medarbejdere, som dækker controlling, bogføring/regnskab, lønadministration, skat samt ad hoc projekter og analyser. Herudover vil du også være leder for IT-drift og support samt udarbejdelse og administration af lejekontrakter. Med reference til vicedirektøren vil du indgå i ledergruppen og spille en væsentlig rolle ift. at sikre Scion DTU’s vision om at være blandt Europas førende innovations- og vækstmiljøer for højtekno-logiske virksomheder. Økonomiafdelingen er en vigtig sparringspartner og et vigtigt omdrejningspunkt for den øvrige del af organisationen, og det er derfor vigtigt, at du evner at kombinere dine regnskabsmæssige kompetencer med fokus på beslutningsstøtte, ledelse samt lyst og evne til at formidle og kom-munikere de regnskabsmæssige sammenhænge.
Læs mere
Key Account Manager - Retrofit - Mrk.11.490
Amminex

As the Key Account Manager for Retrofit your main role will be to develop Amminex’s retrofit business by selling the company’s unique and patented ASDS technology to a wide range of customers, primarily in the major cities of Europe. The customers and stakeholders span from fleet owners/operators and public transportation providers, to municipalities and national government institutions. Thus it is essential that one understands the basic mechanisms of public tenders, and the complexity of multiple stakeholders in the decision chain. Reporting to the Senior Commercial Manager, you will be the primary driver of the company’s retrofit efforts and thus have excellent opportunities to influence your daily work and the design of the appropriate "retrofit organization”.
Læs mere
Digital Manager - Mrk.11.488
Anonym

As Digital Manager you will join the Nordic unit. The position is located at the Danish office, situated in Copenhagen only 10 minutes from Copenhagen City. You will be a part of the Nordic Marketing team with reference to the Marketing Director. Your overall responsibility is to ensure online communication across all online platforms. Your first task is to develop a new online platform. The Digital Marketing Manager is responsible for driving digital marketing knowledge and engagement across the Nordic Region. In developing the new online platform you will have to examine the existing platform (WordPress) as well as look into the corporate web-platform (MS Sharepoint) in order to determine the best online solution.
Læs mere
Senior Java Developer for Private Banking & Savings and Wealth Offerings IT - Mrk.11.472
Nordea

PB & SWO IT is supporting the Nordea business transformation to digital banking and our vision is to build and maintain tailor made systems that enable our business in Savings and Wealth Offerings to become market leaders to achieve their goals and visions. As Senior Java Developer, you will cover all aspects of system lifecycle management. You will work closely with colleagues both locally as well as globally as some applications are maintained from India.
Læs mere
Manager, Applied Electronics - Mrk.11.467
VELUX, Skjern

As manager, you have the responsibility of leading and developing your team and setting the strategy roadmaps and 1-3 year plans for the Applied Electronics area in the VELUX Group. You are also responsible for considering new technology, concepts and platforms defining the future for smart homes. You and your team (of 10 proficient engineers) will be working closely with the other product development teams across different departments and business units in the VELUX Group. Together with your team, you will play a leading role in driving the end-to-end solution design, creating innovative products and solutions that scale across multiple use cases, customers, and devices. The tasks of the team range from a combination of high-level electronic design and strategy to hands-on development of prototypes and platforms.
Læs mere
Area Sales Manager, Germany - Mrk.11.478
BOLON

BOLON is growing in the German market and we are currently looking for an Area Sales Manager to strengthen our German sales team. Are you a passionate and driven sales person looking for new challenges? Do you have experience in the professional contract market in Germany? Do you have an interest in design and quality? Would you like to work for a successful, Swedish high-end design brand?
Læs mere
Partner, search & selection, Aarhus - Mrk.11.345
Brinch & Partners

Som Partner er du ansvarlig for den samlede proces fra den indledende kundekontakt over analysen/kompetenceafdækning, valg af metode, interviews, test af kandidater og afrapportering til kunden. Du bliver understøttet af et erfarent team bestående af dygtige og engagerede kollegaer/researchere, vores gennemprøvede processer og professionelle test-værktøjer. Dit primære fokus vil være etablering og udbygning af din egen kundeportefølje inden for udvalgte brancher. Derudover kommer du til at spille en væsentlig rolle i relation til at videreudvikle vores position i Jylland, med udgangspunkt fra kontoret i Århus.
Læs mere
CCO - Mrk.11.450
TeleSkin

In the role as Chief Commercial Officer you will take on a broad range of task and responsibilities, all related to the commercial development of TeleSkin and its market approach. Through a deep understanding of market aspects and dynamics you will establish a viable business model, focusing on partnerships and market expansion. Parallel to your operational work you will create a business plan to be the guidance for the coming years and the platform for the international expansion. You will thus be expected to combine structure with the flexibility that is needed to adjust the business model, as market conditions change and new opportunities are discovered. In the position you will work closely together with a small dedicated team of developers, a marketer, and of course the CEO and the board.
Læs mere
Are you a Valcon talent? - Mrk.11.451
VALCON

Are you a graduate and among the best and brightest in your year? Do you want to solve real-life challenges? Would you like to work with top-level companies in Denmark and abroad? Then you should use your Master’s degree to join our graduate programme and become a Valcon talent.
Læs mere
IT-managementkonsulenter - Mrk.11.409
VALCON

Det er Valcons mål at etablere fodaftryk indenfor IT-management i både den private og offentlige sektor i Skandinavien. Vi søger erfarne IT-managementkonsulenter, der har omfattende viden om og personlig erfaring med IT-strategi og -implementering. Valcons konsulentydelser er rettet mod rådgivning af kunder i formaliseringen af deres IT-vision og derefter samarbejde med dem om implementering af IT-strategien.
Læs mere
Projektledere - Mrk.11.439
VELUX A/S

Du vil med reference til Head of Project Management i VELUX have ansvaret for at gennemføre produkt- og teknologiudviklingsprojekter på tværs af koncernen. I jobbet vil der være mange og brede snitflader som defineres af det konkrete projekt, og du vil arbejde på mange niveauer i organisationen. Du vil typisk være leder af projekter eller programmer som indeholder ressourcer fra Product Innovation, Supply og Market. Derudover vil du typisk arbejde sammen med forskellige projektkoordinatorer. Du vil arbejde efter en projekteksekveringsmodel (Stage Gate model), og vil lave konceptbeskrivelser, definere mål, lave business cases, sikre fremdrift i projektet og rapportere til en styregruppe.
Læs mere
Senior Mechanical Engineer - Components - Mrk.11.435
Amminex

As Amminex’s new Senior Design Engineer you will be a part of setting the standards and goals in relation to OEM and retrofit programs, and contribute with your experience to an already skilled mechanical design team in the design of various components. You will work on finalizing the development of existing product lines as well as develop new products for OEM and retrofit customer. Your tasks will focus on mechanical design and concept creation based on cost and performance requirements, sheet metal forming, welding, calculations and dimensioning.
Læs mere
Senior Design Engineer - Systems - Mrk.11.430
Amminex

As Amminex’s new Senior Design Engineer you will be part of setting the standards and goals in relation to OEM and retrofit programmes and contribute with your experience to an already skilled mechanical design team in the design of the systems. You will execute development projects following automotive development standards and focus on efficient implementation of customer defined functionality to release production ready designs. You will be part of a very competent team in an environment which is characterized by informality and has a focus on collaboration and getting products and projects to the finishing line on time. As Senior Design Engineer, you will get the opportunity to work with international customers and partners as well as a broad team of colleagues from other departments.
Læs mere
Business Transformation Management Konsulenter - Mrk.11.295
Valcon

Sammen med kunderne skal du være med til at skabe og drive transformationer inden for driftsledelse med fokus på, at kunden når forretningsmæssige mål. Du tænker både i forretning, processer og mennesker, så dine resultater opnås ved at tage hensyn til såvel forandringens faglige indhold som til de mennesker, der berøres af forandringen. Du bliver en del af et team, der de senere år haft stor succes med at gennemføre transformationer på topledelsesniveau for store skandinaviske kunder. Valcon ønsker nu at styrke og fortsætte væksten inden for driftsledelse og -optimering. Det er derfor nu, du skal stige på, hvis du ønsker at præge en allerede spændende og givende udvikling på et område af central betydning for virksomheder overalt.
Læs mere
Bestyrelsesposter - Mrk.11.200
Anonym

Vi har fået til opgave løbende at besætte en række bestyrelsesposter i teknologifokuserede start-ups. Ved spørgsmål kontakt partner Martin Bo Sørensen på tlf. 7020 2328
Læs mere
 
 

Emnebank

Vi løser en række af vores rekrutteringsopgaver uden brug af annoncering. Som et væsentligt supplement til vores øvrige netværk og metoder bruger vi aktivt vores egen emnebank. Hvis du har spidskompetencer indenfor bl.a. ledelse, salg, økonomi eller IT er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende dialog eller direkte lade dig registrere i vores emnebank.

Tilmeld emnebank

Aktuelle stillinger

VELUX A/S - IT Business Partner – Finance...
DONG A/S - Senior Financial Controller...
DOVISTA - HR Manager...
SEED Capital A/S - Investment Manager - Digital Healt...
Strandmøllen A/S - Servicechef, Fyn...
VELFAC - Salgskonsulent...
Se alle stillinger »

Brinch & Partners

Brinch & Partners - København
Havnegade 39
DK-1058 København K

Brinch & Partners - Århus
Søren Frichs 42H
DK-8230 Åbyhøj

Telefon: +45 7020 2328
Email: mail@brinchpartners.dk

LinkedIN  FØLG OS PÅ LINKEDIN

All rights reserved © Brinch&Partners 2016 | Design & CMS: WebVizion