replica watches we offer the best swiss replica watches uk, there are many replica watches swiss replica watches uk, buy swiss rolex replica watches uk, swiss replica watches uk on our store, swiss replica watches uk with huge replica watches discount, replica watches swiss replica watches uk with low price!

 
  Brinch Partners DANISH  |  ENGLISH
 
 

Stillinger

Vi arbejder for tiden bl.a. med nedenstående ledige stillinger. Derudover arbejder vi løbende med opgaver, som ikke annonceres. Hvis du har spidskompetencer indenfor ledelse, salg, økonomi eller IT er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende dialog omkring dine muligheder. Vi arbejder aktivt med vores emnebase og vores netværk.Fabrikschef - Mrk.11.389
Anonym

Med en central placering i virksomheden får du det samlede ansvar for produktionen, og skal sammen med dit lederteam sikre, at man når budgettet og de fastlagte mål. I direkte reference indgår værkførerne, der har ansvaret for produktionen i flere skift samt den tekniske afdeling. Du få et tæt samarbejde med den øvrige ledergruppe, hvor du specielt skal arbejde tæt sammen med økonomi og salg. Som fabrikschef skal du have fokus på den samlede effektivitet samt sikre, at produktionsfaciliteter og ressourcerne udnyttes optimalt. Produktionen har fokus på at lave kvalitetsprodukter, levere dem til tiden og til den rigtige pris.
Læs mere
Innovativ og ambitiøs Maskiningeniør - Mrk.11.390
DANSK TEKNOLOGI

DANSK TEKNOLOGI er i vækst, og står foran en række spændende og innovative udviklingsopgaver til bl.a. medicinalbranchen, offshore branchen og maskinindustrien for både danske og udenlandske koncerner. Du tilbydes en stilling med meget alsidige og udfordrende opgaver, hvor du får et inspirerende samspil med dygtige medarbejdere hos kunderne, som ofte er markedsledende inden for deres områder.Du medvirker/afholder de indledende kundemøder vedr. specifikation af udviklingsopgaven og du skaber sammen med teamet rammerne for projektet, gennemfører forundersøgelser, analyserer og vurderer den tekniske gennemførelse og udvikler funktionsmodeller og prototyper. Du medvirker desuden i og afholder idéoplæg/præsentationer for kunderne og har kontakten til underleverandører. Design og konstruktion i ProE samt udarbejdelse af dokumentation vil ligeledes være en del af din hverdag. Du vil i takt med din personlige udvikling varetage mere og mere ambitiøse projekter som projektchef, hvor du bl.a. vil være ansvarlig for kundekontakten fra idé til færdigt produkt.
Læs mere
Salgs- og marketingchef - Mrk.11.388
Scion DTU

Som Salgs- og marketingchef bliver du ansvarlig for udvikling og implementering af Scion DTU’s salgs- og markedsføringsstrategi, samt for at lede et team bestående af 7 medarbejdere med fokus på henholdsvis salg/udlejning, account management, marketing, kommunikation og PR. Med reference til den administrerende direktør vil du indgå i ledergruppen og spille en væsentlig rolle ift. at sikre Scion DTU’s ambition om at være et kraftcenter for landets vækstorienterede teknologivirksomheder. Du skal sikre, at indsatserne er afstemte ift. virksomhedens overordnede strategi og KPI’er og bliver ansvarlig for den løbende videreudvikling af de forretningsmæssige processer i afdelingen, herunder CRM-systemet.
Læs mere
Security Technology Specialist - Mrk.11.386
Københavns Lufthavne A/S

Du bliver en del af et nyoprettet team, der arbejder både drifts- og udviklingsorienteret med en lang række forskellige opgaver inden for bl.a. security-rådgivning i forbindelse med nye teknologier, regler og love, securitymæssig risikovurdering og Business Contingency-planer. Du deltager primært i projekter med indførelse af ny teknologi fra den indledende fase til implementering i operationen. En vigtig opgave er at kunne omsætte ideer, regler og teknologier til koncepter og føre dem videre i driften for at skabe varige forbedringer, der optimerer Securitys resultater inden for både effektiv drift, konkurrencedygtighed, service og kvalitet. Det er afgørende, at du formår at arbejde ud fra ledelsens hensigt og kan arbejde med deadlines og sikre fremdrift og effektivitet. Du skal evne at være tovholder på flere projekter, der både er drifts- og udviklingsrelaterede.
Læs mere
Project Manager - International High Profiled Client - Mrk.11.385
Kvadrat Soft Cells A/S

Kvadrat Soft Cells A/S is the absolute premium brand within design- and acoustic solutions to ceilings and walls, and you will function as Project Manager responsible for an international high profiled client who is one of the world’s leading electronic companies. Specifically you will be responsible for managing the installation process of Kvadrat Soft Cells A/S on site in close cooperation with external stakeholders, including Philips who delivers a LED solution to integrate to the panels. Furthermore you will handle the administrative tasks leading to the actual installation and additional service requests. You will report to the Design Director at Kvadrat Soft Cells A/S.
Læs mere
Investment Manager - Mrk.11.387
SEED Capital

Du kommer til at indgå i et effektivt team af Investment Managers hos SEED Capital, hvor dit primære fokus vil være softwareforretningsmuligheder relateret til mobile applikationer, web, social media og andre consumer orienterede informationsteknologier. Dine arbejdsopgaver vil omfatte scanning af markedet for potentielle investeringsmuligheder, hvor du dels er opsøgende og bruger dit netværk aktivt, samtidig med at du håndterer direkte henvendelser fra iværksættere, der søger venturekapital og finansiering til udvikling af deres forretningsideer. Du analyserer og vurderer henvendelserne og indstiller dem, du finder relevante, til SEED Capitals investeringskomite. Du arbejder efterfølgende med porteføljeselskabernes forretningsmæssige udvikling med udgangspunkt i bestyrelsesarbejdet. Sidstnævnte omfatter bl.a. go to market strategier, udvikling af organisationen, selskabets kapitalgrundlag og den langsigtede forberedelse af exits. Du refererer til SEED Capitals partnerkreds og får i øvrigt en meget bred berøringsflade internt i virksomheden, i porteføljeselskaberne, i investorkredse, hos uddannelsesinstitutionerne og i iværksætter- og innovationsmiljøer.
Læs mere
Project Leader - Mrk.11.348
Thermo Fischer Scientific

With reference to the Director of New Product Development Engineering, based in the US, you will be responsible for team leadership and product development coordination, leading to the timely launch of new product initiatives within Thermo Fisher Scientific’s Labware and Specialty Plastics business unit. You will primarily work with the teams on site at the facility in Roskilde, but also in lead of and as part in global multi-site projects. You will use best practice Project Management tools to lead cross functional teams focused on product and process development, manufacturing platform improvements and/or capacity expansions while maintaining compliance with all appropriate processes, systems and procedures.
Læs mere
Projektleder - Mrk.11.383
OneMed A/S

Som en væsentlig del af tilbudsafdelingen bliver du placeret centralt i virksomheden, og skal både selvstændigt og i samarbejde med den øvrige tilbudsafdeling varetage den vigtige proces med at give tilbud på relevante EU-udbud til de kommunale markeder. Du vil i starten arbejde en del med analyser af udbud, sortimenter og kunderentabiliteter. Men du vil efter kort tid får ansvaret for dine egne mindre tilbud, som skal løses i et tæt samarbejde med de øvrige interessenter, som primært er salgschefer, produktchefer samt indkøbsafdelingen. Din funktion er internt baseret, men du vil med tiden også få et vist samspil med kunder og andre dele af koncernen. Det er vigtigt, at du er i stand til at løfte dine opgaver selvstændigt, har et højt drive og bidrager til at udvikle funktionen.
Læs mere
Business Unit Manager - Mrk.11-377
Ecophon

Som Business Unit Manager bliver du ansvarlig for at lede teamet og det daglige arbejde på Ecophons danske salgskontor i Hvidovre. Du får det overordnede ansvar for alle salgs- og marketingaktiviteter, og skal sikre at disse er afstemt ift. virksomhedens overordnede strategi og KPI’er. Dette indebærer at du bliver ansvarlig for at implementere gruppens globale produktportefølje og den lokale prisstrategi. Der vil i stillingen være stor fokus på ledelse og udviklingen af den lokale organisation, med det formål at fastholde og øge markedsandele og kundetilfredshed. Du vil ligeledes skulle opbygge stærke relationer til de mange forskellige interessenter, såsom entreprenører, arkitekter, byggemarkeder og de offentlige myndigheder.
Læs mere
Project Manager - Mrk.11.382
VELUX A/S, Kolding

Med udgangspunkt i logistikstrategien skal du deltage i projekter fra idé til implementering. Projekterne spænder bredt inden for logistik, og vil typisk omhandle Supply Chain design, implementering af forretningsmæssig integration med kunder og nye kundeservices, integration med transport og logistikudbydere, optimering af lagerprocesser, optimering/etablering af lagre og distribution på eksisterende/nye markeder. Udviklingen af løsninger foregår typisk i et tæt samarbejde med IT-leverandøren samt logistikkollegaer i VELUX Gruppens salgs- og produktionsselskaber.Opgaverne giver en bred international kontaktflade, og indeholder en væsentlig koordination på tværs af VELUX organisationen på alle niveauer samt med eksterne samarbejdspartnere. Der må påregnes ca. 5-30 dages rejseaktivitet om året.
Læs mere
Senior Process Engineer - Mrk.11.373
Amminex

As Process Engineer you will be a part of the process development team, and your primary tasks will relate to development, implementation, commissioning of production equipment for the factory, and participation in development programs where production input is required. You will be part of a very competent team and work with international customers and partners. The work environment is characterized by informality and has a focus on collaboration and getting products and projects to the finishing line on time. You will work on implementing changes in the existing production lines, as well as be a part of the team that develops new products for OEM and retrofit customers.
Læs mere
Controller - Mrk.11.381
BluePrinter

With reference to the CEO at BluePrinter, you will get the responsibility for the continuous development of the different financial tools and insights used at BluePrinter. You will work with the monthly closure and ensure transparency of numbers for management and investors ensuring a correct reporting of the financial situation. You will cover the entire business from the Research & Development team in Copenhagen, the production in Poland and the Sales team, analyzing and prioritizing where your efforts will add the most value. It will be your responsibility, as the only finance person, to ensure that there is a full overview of the companys activities. You will help, guide and advice the organization on everything from cashflow, working capital, stock, development costs, sales (invoicing), etc. BluePrinter is currently working on their general processes and you will be a part of this process alongside the different stakeholders.
Læs mere
Senior Consultant - Mrk.11.374
Commerzial

Du kommer til at indgå i et team af konsulenter, der alle har stor konsulent- eller ledelseserfaring. Du vil få fokus på en række delopgaver i forbindelse med projektleverancer. Du får ikke nysalgsansvar fra starten, men kommer i stedet til at fokusere på forskellige aspekter af kundeleverancer. Du vil arbejde med analyser, primært i form af interviews, forberedelse af øvelser og tools til anvendelse hos kunderne, samt gennemføre diverse træningssessioner med kundernes personale. Du bygger løbende relationer ifm. igangværende projekter og bruger disse til at identificere salgsmuligheder hos eksisterende kunder. Du vil referere til en af de tre Partnere, og kommer til at få en bred berøringsflade internt og ikke mindst eksternt, hos kunder og samarbejdspartnere.
Læs mere
Strategisk indkøbschef - Mrk.11.371
Anonym

I denne nyoprettede funktion får du ansvaret for at strukturere koncernens overordnede indkøb, og sikre udarbejdelsen af indkøbs- og kategoristrategierne. I den forbindelse skal der etableres realistiske målsætninger, formuleres processer, strukturer, indkøbspolitiker og værktøjer. Der er et stærkt fokus på compliance og overholdelse af de indgåede aftaler med leverandørerne på tværs af de forskellige divisioner. Du får reference til logistikchefen, og skal i samarbejde med resten af logistikorganisationen supportere organisationen i forhold til indkøbsstrategierne. Du får en tæt samarbejdsrelation med de enkelte divisionsdirektører, afdelingsledere, disponenter og lagerfunktionen.
Læs mere
Category Manager Electronics - Mrk.11.370
VELUX A/S, Kolding

Reporting to the Category Director for Direct Materials in the VELUX Group you will be responsible for managing the spend for electronics, electro-mechanics, cables and motors on a global scale. We expect that you will be able to grow the vision for these categories, design the strategies, ensure timely execution and alignment with all key stakeholders in- and outside the organisation. You will assist in restructuring the new category management organisation in relation to processes, structures, polices and tools. Thus, focus will be on ensuring savings, improving payment terms and quality. In addition, you will consolidate the spend relating to the abovementioned categories through a reduction of the supplier base.You will cooperate and communicate with stakeholders in several functions and be required to coordinate plans with Purchasing Managers, Advanced Purchasers and vendors responsible for the different production sites. You will work closely together with seven other Category Managers (responsible for other categories) and the Performance Office. You will from time to time participate in the VELUX Sourcing Committee.
Læs mere
Business Transformation Management Konsulenter - Mrk.11.295
Valcon

Sammen med kunderne skal du være med til at skabe og drive transformationer inden for driftsledelse med fokus på, at kunden når forretningsmæssige mål. Du tænker både i forretning, processer og mennesker, så dine resultater opnås ved at tage hensyn til såvel forandringens faglige indhold som til de mennesker, der berøres af forandringen. Du bliver en del af et team, der de senere år haft stor succes med at gennemføre transformationer på topledelsesniveau for store skandinaviske kunder. Valcon ønsker nu at styrke og fortsætte væksten inden for driftsledelse og -optimering. Det er derfor nu, du skal stige på, hvis du ønsker at præge en allerede spændende og givende udvikling på et område af central betydning for virksomheder overalt.
Læs mere
Procurement Manager - Mrk.11.369
Amminex

Amminex is looking for a Purchasing Manager with a background from the automotive or similar industry. You will be part of the Purchase/procurement team, and your primary task will be sourcing of parts and raw materials for the production of Amminex Emissions Technology products in accordance with the strategy and in line with our cost and delivery targets. You will be working in a very competent team, collaborating with international customers and suppliers. The organisation is informal and professional with focus on collaboration and getting products and projects to the finishing line on time. You will be focusing on purchasing of parts and raw materials and negotiating competitive contracts on the international market - mainly in Europe and China.
Læs mere
Manager Online and Business IT Coordination - Mrk.11.362
VELUX A/S

The central e-Business team include Online and Business-IT coordination, Online Marketing, Online Customer Experience and Content, Online tracking and Front-end/Back-end development. Your main role will be to lead, motivate and guide your four team members and ensuring a high degree of collaboration and alignment within the e-Business team. Furthermore, your team will collaborate with all relevant stakeholders on how to optimise VELUX online customer experience and presence. You will be part of the Global e-Business Management team, consisting of five people and you will have close contact with VELUX IT, local General Managers, Marketing Managers and Web-responsible in the 40 sales companies as well as other relevant key stakeholders. You will be responsible for VELUX online business analysis with focus on online market analysis, weekly and monthly reporting, online sales forecasting and P&L overview. You will report to the Head of e-Business.
Læs mere
Investment Manager – Medical technology - Mrk.11.355
SEED Capital

You will be part of an efficient and experienced team of Investment Managers at SEED Capital, where your primary focus will be on business opportunities related to medical technology and devices, in the broadest sense. Your tasks will include scanning the market for potential investment opportunities where you proactively use both your own and the Seed Capital collective network, to handle direct inquiries from entrepreneurs seeking funding to develop their business ideas. Should you find an investment opportunity interesting and relevant for SEED capital, the next phase includes negotiating investment terms, preparing an internal investment proposal and finally presenting it to the Partners and the SEED Capital Investment Committee. If accepted, your subsequent work in the respective portfolio company is based on board representation.
Læs mere
Partner, search & selection, Aarhus - Mrk.11.345
Brinch & Partners

Som Partner er du ansvarlig for den samlede proces fra den indledende kundekontakt over analysen/kompetenceafdækning, valg af metode, interviews, test af kandidater og afrapportering til kunden. Du bliver understøttet af et erfarent team bestående af dygtige og engagerede kollegaer/researchere, vores gennemprøvede processer og professionelle test-værktøjer. Dit primære fokus vil være etablering og udbygning af din egen kundeportefølje inden for udvalgte brancher. Derudover kommer du til at spille en væsentlig rolle i relation til at videreudvikle vores position i Jylland, med udgangspunkt fra kontoret i Århus.
Læs mere
Senior Back-End Java Developer for online solutions - Mrk.11.330
Nordea

Nordea Financial Planning is part of the Wealth Management organisation in Nordea and the business is growing fast. The financial sector is undergoing significant change and on-line banking is central to this change. You can be a part of this exiting journey by joining the team as their next highly skilled back-end developer. Financial Planning IT is supporting the transformation to digital banking by building front-running solutions both for advisors working in Nordea’s branch offices and for Nordea customers on-line and on mobile devices. As a senior back-end developer for Financial Planning you will focus on developing state of the art solutions working closely together with the highly engaged business units.
Læs mere
Projektchef - Mrk.11.321
Abeo A/S

Som ingeniør hos Abeo A/S deltager du, i tæt samarbejde med selskabets ledelse, i salgsarbejdet og virksomhedens kommercielle og teknologiske udvikling. Du vil deltage i projektrådgivning og formidling af SL-Dækkets egenskaber til arkitekter, ingeniører, entreprenører, bygherrer m.fl. Du deltager således i alle faser i disse processer, fra den indledende kontakt med kunder og samarbejdspartnere, til levering af løsningsforslag og efterfølgende support i byggefasen. Tekniske problemstillinger vil blive løst i samarbejde med med et fagligt stærkt team af erfarne kollegaer og samarbejdspartnere i form af rådgivende ingeniører, betonelementproducenter og andre relevante partnere i byggebranchen.
Læs mere
Konsulent - med partnerpotentiale - Mrk.11.222
Brinch & Partners

Som konsulent bliver du en del af et erfarent og professionelt team, der har evnet at opbygge og fastholde en interessant kundeportefølje bestående af store internationale koncerner samt mindre og mellemstore danske virksomheder. Du bliver ansvarlig for den samlede proces fra den indledende kundekontakt over analysen, valg af metode, interviews, test af kandidater og afrapportering til kunden. Du bliver understøttet af dygtige og engagerede kollegaer/researchere samt vores afprøvede processer og professionelle test-værktøjer.
Læs mere
Bestyrelsesposter - Mrk.11.200
Anonym

Vi har fået til opgave løbende at besætte en række bestyrelsesposter i teknologifokuserede start-ups. Ved spørgsmål kontakt partner Martin Bo Sørensen på tlf. 7020 2328
Læs mere
 
 

Emnebank

Vi løser en række af vores rekrutteringsopgaver uden brug af annoncering. Som et væsentligt supplement til vores øvrige netværk og metoder bruger vi aktivt vores egen emnebank. Hvis du har spidskompetencer indenfor bl.a. ledelse, salg, økonomi eller IT er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende dialog eller direkte lade dig registrere i vores emnebank.

Tilmeld emnebank

Aktuelle stillinger

Anonym - Fabrikschef...
DANSK TEKNOLOGI - Innovativ og ambitiøs Maskiningeniø...
Scion DTU - Salgs- og marketingchef...
Københavns Lufthavne A/S - Security Technology Specia...
Kvadrat Soft Cells A/S - Project Manager - Internatio...
SEED Capital - Investment Manager...
Se alle stillinger »

Brinch & Partners

Brinch & Partners - København
Havnegade 39
DK-1058 København K

Brinch & Partners - Århus
Søren Frichs 42H
DK-8230 Åbyhøj

Telefon: +45 7020 2328
Email: mail@brinchpartners.dk

LinkedIN  FØLG OS PÅ LINKEDIN

All rights reserved © Brinch&Partners 2015 | Design & CMS: WebVizion